• Järvamaa noore
  spetsialisti stipendium

  Stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tõsta esile noorte ja haritud spetsialistide tööle- ja elamaasumist Järvamaale.

  Loe edasi...

 • Järvamaa pärandi sihtkapital

  Sihtkapitali eesmärk on läbi annetuste toetada ettevõtmisi, mis on suunatud meie kultuuri hoidmisele ja edasikandmisele.

  Loe edasi...

Stipendiumid, toetused

stipendium

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

stipendium

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

SA Järvamaa Kogukonnafondi Peet Raigi nimeline sihtkapital kuulutab välja taotluste vastuvõtu Noore võrkpalluri stipendiumile

Stipendium on asutatud sooviga kaasa aidata võrkpalli arengule Järvamaal, innustades ja tunnustades tublisid noori võrkpallureid ning toetades nende arengut.

Stipendiumi suuruseks on 200 eurot ning see antakse kuni 21.aastasele võrkpallitüdrukule ja -poisile.

Kuningate sihtkapitali stipendiumi saavad Maiko Kesküla ja Janno Reim

Stipendiumid antakse üle Paide linna sünnipäeval 30.septembril kell 17.00 Paide raekojas.

Projekt „Kogukonnalt kogukonnale“. Lõuna-Järva pärandi puudutus. sai positiivse tagasiside

Projekti olid kaasatud kohalikud meistrid ja pärandi kandjad, kes viisid läbi legendide jututoa, käsitöö töötoa, kohaliku toiduvalmistamise töötoa, pärimuse muusikatoa tegevused. Kogukonna tutvustamise töötoa ettevalmistamisprotsessi kaasasime kohaliku kogukonna noored.

Kogukonnafond alustab projektiga "Kogukonnalt kogukonnale"

SA Järvamaa Kogukonnafond on läbi viimas kahe kogukonna pärandi puudutust.
Projektitegevused toimuvad mitmes etapis. Projekti kogumaksumus on 2 062 eurot. 1 852 euroga toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital