Stipendiumid, toetused

Siit saad kiire ülevaate kõigist annetuste toel jagatavatest toetustest Järvamaal.

Loe edasi

Organisatsioonid

Ülevaade annetuskeskkonnas olevatest organisatsioonidest ja nende tegevusest.

Loe edasi

Annetamine

Annetamise hea tava, mida teada annetamisest ja annetuste kogu- misest, maksundusega seonduvast.

Loe edasi

Heateod

Toetatud ettevõtmised, tunnustatud inimesed, antud abi, edulood.

Loe edasi

Järvamaa Pärandi sihtkapital väärtustab Järvamaa pärimuse hoidmist nii tantsus, laulus kui kirjasõnas.

Stipendiumide üleandmine toimub 28.aprillil kell 15:00 Paides, Pikk 1 Wabalinna majas.

Põhja-Järva kultuurikeskus korraldab 1.juunil koos Baltica maapäevaga pärimuskontserdid üle Järvamaa (Türi, Paide, Koeru, Albu, Aravete) kus kohalikud folkloorirühmad esinevad koos Baltica väliskülalisrühmadega. Päev lõpeb ühise folklooripeoga Järvamaa kultuurihiies Vargamäel. Stipendiumi saab toimkonna liige, Aravete külamuuseumi muuseumipedagoog, Aire Pitk.

Regilaulu kollektiiv Arhailised Mehed on oma esitustega silma paistnud ka kaugemal. Stipendiumi saab Urmo Kütismaa kes tegeleb kultuuripärandi talletamise, kogumise, hoidmise ja esitamisega arendades regilaulu kollektiivi Arhailised Mehed.

Järvamaa Muuseumi Sõprade selts annab käesoleval aastal välja muuseumi toimetiste teise raamatu. Selle väljaandmiseks eraldatakse toetus Järvamaa Pärandi sihtkapitalist.

Järvamaa Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on stipendiumide suurus 250 eurot.

Summad ei ole suured, kuid stipendiumi rahastus tuleb annetustest, mis näitab annetajate head tahet anda omapoolne panus Järvamaa pärandi, sellega seotud tegevuste ning aja- ja mõtteloo talletamisse ja hoidmisse.

Täname sihtkapitali toetajaid: Tiit Kanne, Tarmo Thompson, Rainer Eidemiller, Asta Väljaots, Eha Pehk, Ülle Müller, Valev Väljaots ning Järva vallavalitsust kes eraldas, vastavalt 2019. aastal sõlmitud Hea tahte leppele, osa laulu- ja tantsupeo piletimüügi tulust Järvamaa Kogukonnafondile.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital