Regilaul uues kuues 2012

VIII üle-eestilise laste ja noorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“
korraldamiseks anti Türi Põhikoolile stipendium 100 eurot. ündmus toimus 20.aprillil 2012 Türi Kultuurimajas.

Ülevaate leiate: http://web.zone.ee/regilauluueskuues/2012.html