logo

Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks sõlmitakse ka käesoleval aastal Hea Tahte lepe

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmiseks on kõik oodatud Hea Tahte leppe allakirjutamisele 20. veebruaril kell 11.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saali.

Toetusavaldust ja annetust on oodatud tegema kõik kes peavad oluliseks noorte ja haritud spetsialistide tööleasumist Järvamaale.

SA Järvamaa Kogukonnafond annab stipendiumi välja kaheksandat korda ning selle on varasemalt saanud 12 noort. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Stipendium on toetuseks tublidele ja oskustega noortele ning nende eeskuju esiletõstmiseks ja ametite väärtustamiseks.

Hea Tahte leppele allakirjutamine on tunnustussündmus kõikidele annetajatele.

Annetuse saab teha SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, märksõna „noor spetsialist“.

Stipendiumi statuut ja taotlusvorm on leitav veebilehel www.annetuskeskkond.net.

SA Järvamaa Kogukonnafond