logo

Noore spetsialisti stipendiaadid on Perearst Trumm OÜ pereõde Taisi Hekkanen, AS Järvamaa haigla õde Kätlin Rikberg ja PPA Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Õun

Tänu heale annetuste laekumisele annab Järvamaa Kogukonnafond välja kolm noore spetsialisti stipendiumi.

Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul on rõõmustav see, et käesoleval aastal saame välja anda kolm stipendiumi ning kõik stipendiaadid on ka ühed niinimetatud eesliinitöötajatest. Lisaks rahasummale on ehk olulisim see, et meie tublisid noori spetsialiste märgatakse.

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on öelda suur aitäh kõigile stipendiumi toetajatele. Lisaks eraisikust annetajatele, kelle seas on mitmeid riigikogu liikmeid nagu Jürgen Ligi, Yoko Alender, Helmen Kütt, Lauri Läänemets, on varasemate toetajate Swedbank ja Konesko kõrvale lisandunud ettevõtted Väätsa Agro ja PMT (Paide masinatehas). Olulist tuge annavad püsiannetajad Tiina Larven, Andres Jalak, Kristjan Kõljalg, Virve Toode. Tänu annetajate toele saamegi seekord välja anda kolm 600 eurost stipendiumi.

Taisi Hekkanen on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala.
Taisi alustas 2019. aasta kevadel praktikandina perearst Ülle Trummi praksises. Ta näitas üles oma kiiret taiplikkust, õpivõimet, käelist võimekust protseduuridel ning juba suvel asus tööle pereõe abilisena. Sügisese õppesemestri jooksul käis koolitööst vabal ajal abiks praksises.  Pärast kooli lõpetamist 2020. aasta alguses asus ta rõõmuga tööle pereõena täiskohal .
Kuna Taisi on huvitatud oma tööst ja oskuste arendamisest osaleb ta paljudel koolitustel.
Taisi on töökas, korrektne ja hea suhtleja ning saab hakkama ka kõige väljakutsuvamates olukordades. Edaspidises töös on Taisil plaan saada retseptiõiguslikuks pereõeks.

Kätlin Rikberg on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala.
Kätlin on põline paidekas, siin sündinud, kasvanud ja koolis käinud.
Enne tööle asumist Järvamaa Haiglasse viis rännusoov teda aastaks Austraaliasse. Peale seda, novembris 2019, asus ta tööle Järvmaa haigla sisehaiguste osakonnas õena.
Kätlin on suurepärane kolleeg, lahke, sõbralik ja abivalmis. Patsientidega on ta empaatiline ja hooliv. Ta oskab alati märgata abivajadust ning otsib usinalt lahendusi igasugustele probleemidele.
AS Järvamaa Haigla leiab, et Kätlini näol on maakond saanud endale noore, aktiivse ja haritud spetsialisti, kelle tegevusest tulenev kasu on kogukonna elukvaliteedi tõstmisel oluline.

Eeva Õun on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politseiteenistuse eriala.
Asudes mõned aastad tagasi piirkonnapolitseiniku ametikohale, on Eeva töösse suhtumine olnud eeskujuks paljudele Paide politseijaoskonna ametnikele. Paljud kolleegid kadestasid tema ülimat aktiivsust ning arvasid, et kauaks tal seda jõudu sellisel moel ei jätku. Õnneks peavad nad tõdema, et Eeva on jätkuvalt aktiivne kaastöötaja ning ei ole valdkonda, millega ta hakkama ei saaks.
Eeva näol on tegemist väga õpihimulise inimesega, kes on kiiresti omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused ning oskab neid igapäevaselt meisterlikkult ära kasutada.
Eevalt tuleb põnevaid ideid ja lahendusi, mida rakendatakse nii ennetusüritustel kui ka piirkondlikus politseitöös. Ta on näidanud üles suurt aktiivsust kogukonnaprobleemide lahendamisel, osaleb aktiivselt jaoskonnas toimuvatel reididel ning kõikvõimalikel ennetusüritustel ja kogukonna teabepäevadel.  Ta on olnud kaasatud erinevatesse projektidesse nii eestvedajana kui ka läbiviijana, näiteks koolinoorte koolitusprogrammid Kaitse End ja Aita Teist (KEAT) ja ÖÖ KEAT ja kogukondlik Turvaline Küla.
Eeva on oma tegemistes väga põhjalik ja järjepidev. Tunneb tõsist muret elanike turvalisuse pärast ning ei pea kunagi määravaks kas kodanik on edukalt toimetulev või on elu hammasrataste vahele jäänud.
Eeva aktiivsust, valmisolekut ja positiivsust on märgatud.  Teda on tunnustatud mitmete tänukirjadega ning Paide politseijaoskonnas on Eeva valitud kohusetundlikumaks naissportlaseks. Käesoleva aasta Vabariigi sünnipäeval ülendati piirkonnapolitseinik komissari teenistusastmesse.