logo

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi saab Triin Kaljur

SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu kinnitas ekspertgrupi arvamusele tuginedes Järvamaa Noore spetsialisti stipendiumi stipendiaadiks Särevere lasteaia Kurepesa õpetaja Triin Kaljuri.

Triin Kaljurit on tema tööandja iseloomustanud muuhulgas järgmiselt: oma töös on õpetaja Triin üles näidanud märkimisväärset sisemist motivatsiooni ja pühendumust olla hea õpetaja. Avatud ja aktiivse noore õpetajana on ta algatanud mitmeid uusi koostöösidemeid lasteaiaga kogukonnas (Väätsa prügila, Keskkonnaamet, Türi Noortekeskus, Kaitseliit jne). Samuti on ta olnud algatajaks mitmetele projektidele, mille tulemusel on lasteaia õppe-kasvatustöö sisu muutunud mitmekesisemaks ja loovamaks. Särevere lasteaed on saanud, tänu Triin Kaljuri tublile tööle, arendava ja loova rühmaruumi, kus väärtustatakse mängulist õppimist ja koostööd.

Lühikese aja jooksul on jõudnud õpetaja Triin osaleda oma rühma lastega mitmetel vabariiklikel ja kohalikel konkursidel/võistlustel. Märkimist väärib osalemine Tallinna Nukumuuseumi poolt korraldatud nukumajade konkursil, kus Särevere lasteaia „Pääsupesa“ rühm saavutas eripreemia. Aktiivse ja tegusa noore õpetajana on Triin Kaljur võitnud lastevanemate usalduse ja rahulolu, mida kinnitab asjaolu, et üha rohkem soovitakse oma lapsi panna just õpetaja Triinu rühma. Särevere Lasteaed „Kurepesa“ õpetaja Triin Kaljur on ka hinnatud kaastöötaja ja koostööpartner meeskonnas. Ta oskab ja tahab märgata, kuulata ning toetada, samuti ei karda ta avaldada oma arvamust või uut ideed. Ta oskab hinnata kaastöötajat kui head kolleegi.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital