Regilaul uues kuues 2013

IX üle-eestilise laste ja noorte pärimusmuusikafestivali „Regilaul uues kuues“
korraldamiseks anti Türi Põhikoolile stipendium 100 eurot. Sündmus toimus 19.aprillil 2013 Türi Kultuurimajas.

Ülevaate leiate: http://web.zone.ee/regilauluueskuues/2013.html

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital