logo

Järvamaa Pärandi sihtkapitali stipendiumid 2021

Järvamaa Pärandi sihtkapital toetab endise Ambla valla ajaloo kogumist ja esitlemist, Järvamaa muuseumi toimetiste koostamist ning Tullio Ilometsa 100. aastapäeva konverentsi korraldamist.

Järvamaa Kogukonnafondile on võimalus esitada taotlusi aasta läbi

Stipendiume ja toetusi planeerime anda välja järgmistest allfondidest: Järvamaa pärandi, Noore spetsialisti, Noore võrkpalluri, Paide paljulapseliste perede, Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi, Kuningate ning Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitalist.

Järvamaa Kogukonnafondi eriline aasta 2020

Möödunud aasta oli teistmoodi kindlasti paljude jaoks. Kogukonnafondi tegevuses väljendub erilisus pigem positiivsetes seikades - hetkedes, mis on andnud midagi igale inimesele - nii andjatele kui saajatele.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital