Sale Talviste mälestuspink

Sale Talviste oli suure südamega inimene. Meie kultuuri hoidmine ja edasikandmine oli tema südameasjaks. Sargvere inimesed avasid tema mälestuseks mõisa ees pingi 8.juunil 2013. Sihtkapital toetas Sale mälestuse jäädvustamist 116 euroga.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital