Regilaul Uues Kuues 2015

„Regilaul uues kuues“ on sündmus, mis on saanud laiema kõlapinna kogu vabariigis. Sihtkapital toetab seda juba neljandat korda. Sündmuse eestvedaja Ulvi Tamm on ette võtnud väga suure asja ning tegemist on igati toetust väärt ettevõtmisega.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital