Regilaul Uues Kuues 2016

„Regilaul uues kuues“ on sündmus, mis on tunud kogu vabariigis. Sihtkapital toetab seda juba viiendat korda.
Täname sündmuse eestvedajat Ulvi Tamme sihikindla töö eest.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital