Taisi Hekkanen

Taisi Hekkanen on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala.
Taisi alustas 2019. aasta kevadel praktikandina perearst Ülle Trummi praksises. Ta näitas üles oma kiiret taiplikkust, õpivõimet, käelist võimekust protseduuridel ning juba suvel asus tööle pereõe abilisena. Sügisese õppesemestri jooksul käis koolitööst vabal ajal abiks praksises.  Pärast kooli lõpetamist 2020. aasta alguses asus ta rõõmuga tööle pereõena täiskohal .
Kuna Taisi on huvitatud oma tööst ja oskuste arendamisest osaleb ta paljudel koolitustel.
Taisi on töökas, korrektne ja hea suhtleja ning saab hakkama ka kõige väljakutsuvamates olukordades. Edaspidises töös on Taisil plaan saada retseptiõiguslikuks pereõeks.

Taisi sai Noore spetsialistio stipendiumi 2021.aastal

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital