Eeva Õun

Eeva Õun on lõpetanud Sisekaitseakadeemia politseiteenistuse eriala.
Asudes mõned aastad tagasi piirkonnapolitseiniku ametikohale, on Eeva töösse suhtumine olnud eeskujuks paljudele Paide politseijaoskonna ametnikele. Paljud kolleegid kadestasid tema ülimat aktiivsust ning arvasid, et kauaks tal seda jõudu sellisel moel ei jätku. Õnneks peavad nad tõdema, et Eeva on jätkuvalt aktiivne kaastöötaja ning ei ole valdkonda, millega ta hakkama ei saaks.
Eeva näol on tegemist väga õpihimulise inimesega, kes on kiiresti omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused ning oskab neid igapäevaselt meisterlikkult ära kasutada.
Eevalt tuleb põnevaid ideid ja lahendusi, mida rakendatakse nii ennetusüritustel kui ka piirkondlikus politseitöös. Ta on näidanud üles suurt aktiivsust kogukonnaprobleemide lahendamisel, osaleb aktiivselt jaoskonnas toimuvatel reididel ning kõikvõimalikel ennetusüritustel ja kogukonna teabepäevadel.  Ta on olnud kaasatud erinevatesse projektidesse nii eestvedajana kui ka läbiviijana, näiteks koolinoorte koolitusprogrammid Kaitse End ja Aita Teist (KEAT) ja ÖÖ KEAT ja kogukondlik Turvaline Küla.
Eeva on oma tegemistes väga põhjalik ja järjepidev. Tunneb tõsist muret elanike turvalisuse pärast ning ei pea kunagi määravaks kas kodanik on edukalt toimetulev või on elu hammasrataste vahele jäänud.
Eeva aktiivsust, valmisolekut ja positiivsust on märgatud.  Teda on tunnustatud mitmete tänukirjadega ning Paide politseijaoskonnas on Eeva valitud kohusetundlikumaks naissportlaseks. Käesoleva aasta Vabariigi sünnipäeval ülendati piirkonnapolitseinik komissari teenistusastmesse.  

Eeva sai Noore spetsialisti stipendiumi 2021.aastal

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital