Anete Kõiv

Anete Kõiv
Anete jõudis võrkpalli mängima Palliringi mudilasena. Tänaseks on temast saanud teotahteline noor neiu kellel on siht silme ees ja kes teab mida tahab. Anete ei ole kordagi mõelnud, et valiks teise spordiala. Ta on kiindunud võrkpalli ja oma treeningkaaslastesse.
Suure töö ja pühendumisega on Anete kindlasti eeskujuks paljudele algajatele. Ta võib olla vahel suhteliselt karmi sõnaga, mis kutsub korrale teda ennast ja võistkonnakaaslasi, samas võib temale kindel olla.
Anete mängib sellel hooajal U 20 naiskonnas ja lisaks platseerub põhikoosseisus Rahvaliiga I naiskonnas. Anete on eeskujuks noorematele ning tunnustamist väärt!

Anete sai Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendiumi 2021.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital