Marko Mitt

Marko Mitt läks pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima Tartu Ülikooli geograafiat. See aine pakkus huvi juba Järva-Jaani gümnaasiumis kus õpetaja Toomas Põldmaa oskas teemat hästi lahti rääkida. Pärast kõrgkooli lõpetamist töötas Marko kolm aastat PRIAs kus sai hea paberimajanduse kogemuse.

Järva vallavalitsuses töötab Marko põhiliselt hajaasustusprogrammi projektidega, hulkuvate koerte ja kassidega, vaatab, et valla territoorium ja veekogud oleksid puhtad, korraldab jäätmete liigiti kogumist, suhtleb vallakodanikega ja annab keskkonnaalast nõu. Tihedamat koostööd teeb ta nii keskkonna peaspetsialisti kui ka kõigi piirkonnajuhtidega. Marko on tubli, edasipüüdlik ning täiendab ennast pidevalt.

Vabal ajal tantsib Marko Järva-Jaani Jürides ja Marides, seda juba 2013. aastast saati. Teeb sporti, mängib jalgpalli, läbis 2020. aastal Võhandu maratoni, võitis samal aastal „Kuldvillakus“ kaks saadet järjest. Teist aastat osaleb ta oma võistkonnaga Järva Kilval.

Markol on kindel plaan kodukohas kanda kinnitada ja olla kogukonnas aktiivne liige ka edaspidi.

Marko sai Noore spetsialisti stipendiumi 2022.aastal.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital