Rukkilõikuse talgute korraldamine Jürimardi talus

MTÜ KARAME - Jürimardi talumuuseumis rukkilõikuse talgute korraldamine ning selle sündmuse jäädvustamine 3000 krooni

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital