logo

Projekt „Kogukonnalt kogukonnale“. Lõuna-Järva pärandi puudutus. sai positiivse tagasiside

Projekti olid kaasatud kohalikud meistrid ja pärandi kandjad, kes viisid läbi legendide jututoa, käsitöö töötoa, kohaliku toiduvalmistamise töötoa, pärimuse muusikatoa tegevused. Kogukonna tutvustamise töötoa ettevalmistamisprotsessi kaasasime kohaliku kogukonna noored.

Viisime läbi kolm avalikku arutluskoosolemist teemal „Millised on minu kogukonna väärtused“ ja „Mina ise- kogukonna väärtuslik liige“. Välja valisime 6 noort, kes  koostöös tehtud kokkuvõtvad ettekandeid tutvustasid töötoas „Kogukonna tutvustamine“.  Kasu oli mõlemapoolne. Lõuna-Järva kogukond õppis õpetades, tundis koostegemisest tugevust ja väärtust. Järvamaa kogukond sai muljeid, kogemusi, teadlikkust selle piirkonna pärandist.

Projekt täitis oma eesmärgid. 6 kogukonna noort liiget said läbi ülesannete oma vanavanemalt lugusid küsida, otsida trükistes ilmunud piirkonda kajastavaid materjale ning teha kokkuvõttev tutvustus ja see ette kanda ise oma kodukandi kohta rohkesti teavet ja kinnitust oma identiteedi väärtustest ning pärimuse küllusest. Need noored said ka aru nende, kui pärijate vastutusest pärandi püsima jäämise eest. 20 kohaliku kogukonna täiskasvanud liiget õppisid ise ja said teadmisi läbi teistele töötubade organiseerimise, tegevuste läbiviimise. 100 Järvamaa rahvakultuuri kogukonna liiget said teavet Lõuna-Järva kogukonnast ning teadmisi ja oskusi selle kogukonna pärandist.

Projektis osalenutest moodustatakse teadlik töögrupp, huvigrupp, kes hakkab lahti mõtestama ja kirjeldama teemat „Järvamaa kogukonna vaimne pärand, selle eristumine ja piirkondlikud sarnasused“, mis on omakorda eeltöö vastava programmdokumendi loomisel. Esimene kokkusaamine on 20.11. 2014 Prandi külamajas. Jätkutegevusena on vaja jätkata Järvamaa erinevate piirkondade pärandi tutvustamist. Sari „Kogukonnalt kogukonnale“ Põhja-Järva pärandi puudutus vajab läbiviimist.