logo

Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi saavad Türi Ühisgümnaasiumi geograafia ja geoinformaatika õpetaja Mariliis Aren ja Viking Window AS tisler Heimar Kespre

Stipendiumilepingutele allakirjutamine toimub 2.aprillil kell 15.00 Järva Maavalitsuse 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Mariliis Aren on suurepäraste erialaste teadmiste ja oskustega spetsialist, kes oskab õpitut väga hästi õpilastele edasi anda. Vaatamata oma noorusele ja vähesele praktikale koolis on Mariliis tõeline õpetaja: nõudlik, järjekindel, täpne, sõbralik, konkreetne ja õpilasi toetav.  Mariliisi pühendumus ja töökus on innustav, ta on koolis kogu aeg tegev. Tema ettepanekul on koolis uus valikaine geoinformaatika, toimus geograafiapäev ning koolisisene geograafiaolümpiaad.
Mariliis on aktiivse eluhoiakuga, ta panustab kooli arengusse ning oma kooli tunde hoidmisesse.
Väga lühikese ajaga on ta ära teeninud õpilaste ja töökaaslaste tunnustuse.
Mariliis Aren on lõpetanud Tartu Ülikooli cum laude 2008 ja omab loodusteaduse magistri kraadi geoinformaatikas ja kartograafias.

Heimar Kespre on omandatud kutseharidust igakülgselt Viking Windowsis edasi arendanud ning lööb kaasa uute toodete juurutamisel. Uue aknamudeli tootmissevõtmisel kaasnenud mahu märkimisväärne kasv tõi vajaduse 2013.aastal  investeerida uude tootmistehnoloogiasse Conturex124, mis sellel hetkel oli Baltiriikides ja Soomes ainulaadne. Heimar omandas selle seadme tööoskused küllalt lühikese ajaga. Kui tavaliste pingioperaatorite töö programmjuhtimisega tööpinkidel piirdub seadme kasutamisega, kus masina tarkvaras tuleb sobiv töötlusprogramm leida, siis Heimar suudab sellele seadmele, vastavalt vajadusele, ise programme teha.
Pingitootjaga tööalaste teemade lahendamisel saab ta iseseisvalt hakkama, kasutades suhtlemiseks inglise keelt.
Heimarile on usaldatud teiste Viking Window töötajate väljaõpetamine. Tema eestvedamisel on juurutatud Eesti esimese passiivakna tootmine programmjuhtimisega seadmel.
Heimar on kolleegide seas hinnatud kaastöötaja.
Heimar Kespre lõpetas Võrumaa Kutsehariduskeskuse 2011.aastal Puidutehnoloogia eriala.

Suured tänud kõigile toetajatele:
SEB Pank AS, Swedbank AS, Järvamaa Ettevõtjate Selts, Heli Suvi, Kristjan Kõljalg, Kaia Iva, Heli Koit, Hillar Priks, Jaanus Marrandi, Jürgen Ligi, Helmen Kütt, Andres Jalak, Tiina Larven, Valev Väljaots, Arnika Tegelmann, Alo Aasma, Tiina Oraste, Virve Toode, Inge Mihkelsaar.

Valev Väljaots
SA Järvamaa Kogukonnafond

 

 

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital