logo

Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo sihtkapitali asutajaid on kokku 142

Paljud inimesed ja kollektiivid üle Järvamaa on tulnud meie kultuuri suursündmuse laulu- ja tantsupeo sihtkapitali asutajaks. Hea meel, et ka kolm ettevõtet PMT OÜ, OÜ Espak Paide ja OÜ Isevärki ei pidanud paljuks anda oma oluline toetus.

Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada ja arendada Järvamaa üht märgilisemat kogukonda siduvat kultuurisündmust Järvamaa laulu- ja tantsupidu.

Annetusi laekus kokku 6318 eurot. Vastavalt sihtkapitali asutamislepingule jääb sellest jaotamatuks põhikapitaliks pool ja pool on jaotatavad vahendid, mida on võimalik eraldada sündmuse toetuseks.
Edaspidistest annetustest jääb igal aastal põhikapitali kasvuks 20%. Põhikapitali vahendeid investeeritakse ning lisanduv tulu toetab laulu- ja tantsupeo korraldamist.

Sihtkapitalist toetuse saamine eeldab vastava taotluse esitamist.

Annetused peo korralduseks on jätkuvalt oodatud SA Järvamaa Kogukonnafond EE642200221023628002, selgitusse märgusõna „JLTP“.