logo

Järvamaa Kogukonnafondile on võimalus esitada taotlusi aasta läbi

Stipendiume ja toetusi planeerime anda välja järgmistest allfondidest: Järvamaa pärandi, Noore spetsialisti, Noore võrkpalluri, Paide paljulapseliste perede, Türi Ühisgümnaasiumi Väikese printsi, Kuningate ning Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitalist.

Stipendiumide väljaandmine on võimalik vaid tänu paljude inimeste ja ettevõtete annetustele.

Oleme tänulikud kui saad toetada SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002, lisa selgitusse: „noor spetsialist”, „noor võrkpallur”, „pärandi sihtkapital”, „perede fond”, „Väike prints“, „kuningad”, või „JLTP“.