logo

Noore spetsialisti stipendiaadid on Jalax AS tootmislogistik Maimu Raudsepp ja Järva Vallavalitsuse maastiku- ja heakorraspetsialist Marko Mitt

Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul näitavad suuremat aktiivsust kandidaatide esitamisel üles omavalitsuse või riigisektori asutused. Samas on Järvamaa noore spetsialisti stipendium hea võimalus just erasektorile märgata ja tunnustada oma noori töötajaid.

Kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on stipendiumide väljaandmisel oluline roll toetajatel. Seda eelkõige põhjusel, et vaid tänu annetajatele koguneb stipendiumifond. Samuti tehakse stipendiaatide valik tuginedes toetajate eelistustele.
Suur aitäh!  Swedbank AS, Konesko AS, Väätsa Agro AS, Jürgen Ligi, Yoko Alender, Lauri Läänemets, Rainer Eidemiller, Tiina Larven, Andres Jalak, Arnika Tegelmann, Kristjan Kõljalg, Virve Toode.

Maimu Raudsepp alustas Jalax AS-s tööd 2021. juunis tootmislogistikuna. Kutsekoolis on Maimu Raudsepp omandanud logistika klienditeenindaja eriala.

Maimu ülesandeks on tagada toote liikumise ja valmistamise jälgitavus tootmisprotsessis, laojääkide ja kulukannete õigsus. Tootmislogistikuna on Maimu taiplik, analüüsivõimeline, kiire ja täpne. Tema väga hästi tehtud töö on väga oluline tootmisprotsessi jätkumise jaoks.

Maimu on kohusetundlik ja teeb tööd suure pühendumusega. Ta soovib alati anda oma töös endast parimat ja õppida alati midagi juurde. Maimu töötab naeratus näol ka siis kui tööolukord on keeruline ja pingeline.

Oma loomult on Maimu sõbralik, abivalmis ja vastutulelik ning väärib igati noore spetsialisti stipendiumi.

Marko Mitt läks pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima Tartu Ülikooli geograafiat. See aine pakkus huvi juba Järva-Jaani gümnaasiumis kus õpetaja Toomas Põldmaa oskas teemat hästi lahti rääkida. Pärast kõrgkooli lõpetamist töötas Marko kolm aastat PRIAs kus sai hea paberimajanduse kogemuse.

Järva vallavalitsuses töötab Marko põhiliselt hajaasustusprogrammi projektidega, hulkuvate koerte ja kassidega, vaatab, et valla territoorium ja veekogud oleksid puhtad, korraldab jäätmete liigiti kogumist, suhtleb vallakodanikega ja annab keskkonnaalast nõu. Tihedamat koostööd teeb ta nii keskkonna peaspetsialisti kui ka kõigi piirkonnajuhtidega. Marko on tubli, edasipüüdlik ning täiendab ennast pidevalt.

Vabal ajal tantsib Marko Järva-Jaani Jürides ja Marides, seda juba 2013. aastast saati. Teeb sporti, mängib jalgpalli, läbis 2020. aastal Võhandu maratoni, võitis samal aastal „Kuldvillakus“ kaks saadet järjest. Teist aastat osaleb ta oma võistkonnaga Järva Kilval.

Markol on kindel plaan kodukohas kanda kinnitada ja olla kogukonnas aktiivne liige ka edaspidi.

Stipendiumite üleandmine toimub 22.aprillil kell 11.30 Paides Rüütli 25 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital